طراحی کاتالوگ،استند،بنر و بروشور

تعرفه طراحی کاتالوگ

نوع طراحیسایز                   طراحی لوگو                    قیمت هر صفحه (تومان)
                                 کاتالوگ ساده                                A5ندارد۳۵۰۰۰
کاتالوگ تخصصیA5دارد۵۵۰۰۰
کاتالوگ سادهA4ندارد۶۵۰۰۰
کاتالوگ تخصصیA4دارد۸۵۰۰۰

تعرفه طراحی بنر و استند

نوع طراحیسایز                   طراحی لوگو                     قیمت تکی  (تومان)
                                   بنر ساده                                     4*2ندارد۱۲۰۰۰۰
بنر تخصصی4*2دارد۱۸۰۰۰۰
استند ساده90*2ندارد۱۲۰۰۰۰
استند تخصصی90*2دارد۱۸۰۰۰۰