طراحی سایت

طراحی سایت پلن ۱

این پلن شامل: ارائه/نمایش محصولات و دانلود فایل می باشد. این نوع پلن از لحاظ اقتصادی بصرفه تر می باشد.

طراحی سایت پلن ۲

این پلن شامل: ارائه/نمایش محصولات - فروش - سفارش گیری - ارسال پیامک سفارش و دانلود می باشد.

تعرفه پلن ۱

نوع طراحی

امکاناتآموزشقیمت (تومان)
                  تک ستاره                      بدون هاست لینوکس  – بدون دامینندارد****
دو ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین IR – پنل پیامکدارد****
سه ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین COM – پنل پیامکدارد****
چهار ستارهبا هاست لینوکس 1000MB  – دامین IR – پنل پیامک – سئو در حد معرفیدارد۲۵۰۰۰۰۰۰
پنج ستارهبا هاست لینوکس 1000MB – دامین COM – پنل پیامک – سئو در حد معرفیدارد۳۵۰۰۰۰۰۰

تعرفه پلن ۲

نوع طراحیامکاناتآموزشقیمت (تومان)
تک ستاره بدون هاست لینوکس  – بدون دامین – بخش فروشندارد****
دو ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین IR – پنل پیامک – فروشگاهدارد****
سه ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین COM – پنل پیامک – فروشگاهدارد****
چهار ستارهبا هاست لینوکس 1000MB  – دامین IR – پنل پیامک – فروشگاه – سئو در حد معرفیدارد۵۰۰۰۰۰۰۰
پنج ستارهبا هاست لینوکس 1000MB – دامین COM – پنل پیامک – فروشگاه – سئو در حد معرفیدارد۶۵۰۰۰۰۰۰