طراحی سایت

طراحی سایت پلن ۱

این پلن شامل: ارائه/نمایش محصولات و دانلود فایل می باشد. این نوع پلن از لحاظ اقتصادی بصرفه تر می باشد.

طراحی سایت پلن ۲

این پلن شامل: ارائه/نمایش محصولات - فروش - سفارش گیری - ارسال پیامک سفارش و دانلود می باشد.

تعرفه پلن ۱

نوع طراحی

امکاناتآموزشقیمت (تومان)
                  تک ستاره                      بدون هاست لینوکس  – بدون دامینندارد۱۲۰۰۰۰۰
دو ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین IR – پنل پیامکدارد۱۷۰۰۰۰۰
سه ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین COM – پنل پیامکدارد۱۸۰۰۰۰۰
چهار ستارهبا هاست لینوکس 1000MB  – دامین IR – پنل پیامک – سئو در حد معرفیدارد۱۹۵۰۰۰۰
پنج ستارهبا هاست لینوکس 1000MB – دامین COM – پنل پیامک – سئو در حد معرفیدارد۲۱۵۰۰۰۰

تعرفه پلن ۲

نوع طراحیامکاناتآموزشقیمت (تومان)
تک ستاره بدون هاست لینوکس  – بدون دامین – بخش فروشندارد۲۰۰۰۰۰۰
دو ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین IR – پنل پیامک – فروشگاهدارد۲۴۰۰۰۰۰
سه ستارهبا هاست لینوکس 500MB  – دامین COM – پنل پیامک – فروشگاهدارد۲۶۰۰۰۰۰
چهار ستارهبا هاست لینوکس 1000MB  – دامین IR – پنل پیامک – فروشگاه – سئو در حد معرفیدارد۳۲۰۰۰۰۰
پنج ستارهبا هاست لینوکس 1000MB – دامین COM – پنل پیامک – فروشگاه – سئو در حد معرفیدارد۳۵۰۰۰۰۰